WJGP Nieruchomości

KONTAKT

Masz pytania? SKONTAKTUJ SIĘ!

tel. 58 344 72 10 (8:00-15:00)

nieruchomosci@wjgp.pl

ul. Mikołaja Reja 3, 80-404 Gdańsk

NIP: 583-000-17-29

KRS: 0000058499, Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ VII Wydz. Gospodarczy KRS

Numer konta: Santander Bank Polska SA V/O Gdańsk 75 1090 1098 0000 0001 0874 6865

Loading